Công ty cổ phần giao nhận vận chuyển giá trị gia tăng

YOUR TRUST OUR VALUES

DỊCH VỤ VẬN TẢI NỘI ĐỊA

DỊCH VỤ VẬN TẢI NỘI ĐỊA

Chúng tôi được khẳng định qua các loại hình vận tải nội địa khác nhau bao gồm: xe cẩu đã được đánh giá rủi ro cho các hoạt động Nâng hàng, Container, Vận tải hàng hóa, Nâng hàng nặng. Hàng hóa quá cân và quá khổ có người hộ tống.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn vận chuyển nội địa trước khi xếp hàng lên tàu để có được giải pháp tối ưu nhất trong nhiều trường hợp.

Dịch vụ khác