Công ty cổ phần giao nhận vận chuyển giá trị gia tăng

YOUR TRUST OUR VALUES

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

 * Vận tải hàng không (Hợp nhất Xuất / Nhập khẩu)

* Hoạt động đa phương thức (Biển và Hàng không / Quản lý Biển & Đất liền)

* Làm thủ tục hải quan và giao hàng

* Thông quan & giao nhận

* Dịch vụ (chuyên chở) tận nhà

 

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

 * Vận tải đường biển (Hợp nhất Xuất / Nhập khẩu dưới dạng LCL và dịch vụ trọn gói FCL)

* Dịch vụ hậu cần & phân phối

* Dịch vụ giao nhận và thông quan trọn gói

* Dịch vụ tư vấn miễn phí đối với tất cả các loại giấy phép / chứng từ hải quan

* Quy trình chất lượng và các dịch vụ nhận hàng, giao hàng, kho bãi, theo dõi, vận chuyển & hợp nhất,

tách rời, đóng gói, buộc và đóng thùng

* Chuyển động phụ tùng tàu

* Cho thuê tàu cát kéo / sà lan

* Thu xếp bảo hiểm hàng hóa hàng hải

* Trung chuyển

Dịch vụ khác