Công ty cổ phần giao nhận vận chuyển giá trị gia tăng

YOUR TRUST OUR VALUES

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN HẢI QUAN

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN HẢI QUAN

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài bị Kiểm toán Hải quan kiểm tra, đây chính là một mối lo ngại sâu sắc của nhiều công ty. Hiểu được điều đó, chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn hảo cho khách hàng theo trình tự như sau:

* Kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu trên phần mềm Hải quan

* Kiểm tra tất cả các hợp đồng đang thực hiện và các hồ sơ đề nghị đã thanh lý

* Kiểm tra và xem lại các Tờ khai Hải quan

* Tính toán lượng nguyên vật liệu và sản phẩm còn lại trên Phần mềm Hải quan

* Tính toán số tiền thuế do Cơ quan Hải quan áp dụng

* Tư vấn các phương pháp sửa lại dữ liệu sai lệch một cách hiệu quả

* Đàm phán với Cơ quan Hải quan trong thời gian kiểm tra Sau thông quan

* Đàm phán với Bộ phận thông quan để giảm tiền phạt.

Dịch vụ khác